شنبه , 02 تیر 1397/04/02

قتل ۴ پسر توسط مادر برای انتقام گیری از شوهرش عکس

 

قتل 4 پسر توسط مادر برای انتقام گیری از شوهرش +عکس در بعدازظهر ۲۶ اکتبر سال۱۹۹۷ یک اتفاق باورنکردنی افتاد، Susan Dianne Eubanks در خانه اش در کالیفرنیا به ۴ پسرش شلیک کرده و هر چهارنفرشان را کشت. براندون، اوستین، بریگام و متیو، به ترتیب زمان مرگشان ۱۴، ۷، ۶ و ۴ ساله بودند. و بعد تفنگ را به سمت خودش برگرداند تا به شکمش شلیک کند.  ۵ روز بعد از این قتل ها سوزان به چهار فقره قتل درجه یک محکوم شد.   درطول محاکمه اش ادعاهایی در مورد سواستفاده از بچه ها و کشتن بچه ها به خاطر انتقام از پیش طراحی شده از شوهر سابقش وجود داشت. بعد از محکوم شدن به ۴ فقره قتل درجه یک سوزان محکوم به مرگ شد. سوزان اعتراف کرد که به خاطر پایان رابطه عشقی اش بچه ها را کشته و قصد داشته خودش را نیز بکشد. او گفت عواملی که در این رفتارهایش تاثیر گذاشته اند والدین الکلی، افسردگی و درمان فیزیکی- روانی ضعیف بوده است. به هرحال قاضی دلیل  و انگیزه اصلی سوزان را تنفر عمیق او از شوهرش دانست.