سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

سیرک باز زن به صورت دلخراشی کشته شد عکس

 

سیرک باز زن به صورت دلخراشی کشته شد +عکس

سیرک باز زن به صورت دلخراشی کشته شد.

یکی از بندبازان حرفه ای زمان اجرای نمایش و بندبازی بر روی وسیله بازی به نام ” چرخ مرگ” ناگهان طناب ایمنی بعلت استاندارد نبودن تجهیزات سیرک پاره و بند باز حرفه ای در سن ۳۱ سالگی بر اثر سقوط از روی ” چرخ مرگ” کشته شد.

ام این زن بندباز “سارا جوئیلت” و ۳۱ ساله بود ، این دختر نگون بخت که از بندبازان حرفه ای این سیرک محسوب میشد بعل عدم استاندارد لوازم هنگام اجرای نمایش در لاس وگاس بر اثر سقوط از بالای چرخ از ناحیه سر دچار آسیب شدیدی شد و بعت شکستگی جمجمه جان به جان تسلیم کرد.
۳ روز پیش مسئولین این سیرک طی یک نامه ای دلیلی مرگ “سارا” بند باز حرفه ای و محبوب بسیاری از دوستداران حرکات نمایشی را عدم استاندارد لوازم اعلام کردند.