سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

تجاوز به دختر 19 ساله در بلوار ابوذر

 

دختری 19 ساله در تاریخ 11 آبان در حالی که هوا هنوز به غروب هم نشده ، در حال برگشت به خانه ی خود بود که به ماشین مسافرکشی سوار شد. ظاهر ماشین که پسری در جلو بعنوان راننده و پسری در پشت به عنوان مسافر نشسته بودند ، به یک ماشین مسافرکشی میخورد. اما ماجرا چیز دیگری بود. تا این دختر به خود بجنبد پسری که در کنارش نشسته بود سر او را گرفت و بین 2 صندلی فرو برد. آنها به سرعت وارد خانه ای شدند. پسرها ، این دختر را تهدید کرده بودند که اگر داد و فریاد بزند او را می کشند. سپس وارد خانه شدند و به تجاوز وی پرداختند ، این 2 پسر شیطان صفت از این صحنه ها فیلم گرفته و باز هم دختر را تهدید کردند که اگر به پلیس خبر بدهد ، فیلم را پخش می کنند. دختر هم زمانی که آنها مشغول بودند و حواسشان نبود ، قبض برق خانه ی موردنظر را به داخل کیفش می اندازد. این پسرها دختر بیچاره را در کوچه ی خلوتی می اندازند و به سرعت دور می شوند. دختر هم در همان شب به اداره آگاهی می رود و با تنها سرنخ خود یعنی قبض برق، ماجرا را شرح می دهد. تیم پلیس بلافاصله به محل می روند اما خبری از متجاوزین نبود. پیگیری ها همینطور ادامه داشت تا اینکه هر دوی آنها دستگیر شدند. این 2 پسر نادان ،که احتمال دستگیری خودشان را نمی دادند نتوانستند از قبل ، اعترافات خود را یکی کنند!!! خلاصه با تناقض در اعترافات و کمی فشار پلیس سرانجام به اقدام شوم خود اعتراف می کنند. پونده ی آنها جهت  تعیین مجازاتشان در دست بررسی است.