شنبه , 02 تیر 1397/04/02

کودک آزاری توسط والدین بلژیکی تصاویر

 

این جا بروکسل بلژیک است. همسایه ها خبر حضور یک پسر بچه ی 6 ساله در یک بالکن به صورت بی جان (که  گویا مرده ست)  را به پلیس داده شد. سریعا تیم پلیس به منطقه اعزام می شوند تا  به صحت ماجرا پی ببرند. پلیس با حکم قضایی به داخل خانه می رود و بدن نیمه جان پسر را از بالکن پیدا کرده و به همراه خواهرش که او هم حال درستی نداشته است ، به بیمارستان منتقل می کنند. پس از بررسی ها مشخص می شود که این پسر بچه بیش از 15 ساعت در بالکن در سرما به سر می برده و به دلیل سرمازدگی ؛ هم اکنون در کما می باشد. والدین این 2 کودک که از سوء تغذیه شدید رنج می بردند با شواهد حادثه ، تحت بازجویی قرار گرفتند و پدر بچه‌ها در بازجویی‌ها گفت: «پسرم دزدکی از غذای خانواده خورده بود به‌همین خاطر با همسرم تصمیم گرفتیم تنبیهش کنیم. به همین خاطر او را در بالکن انداختیم.» حال و احوال این زن و مرد از نظر روانی مساعد نیست و به دلیل کودک آزاری باید محاکمه بشوند.