سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

جسد دختری که در کنار خیابان رها شده بود !!!

 

جمعه ی گذشته جسد یک دختر در داخل پتو در 20 کیلومتری جاده ی یاسوج به اصفهان پس از یک روز پیدا شد. بر اساس شواهد می توان به هویت وی پی برد اما این پروسه زمان بر است ، زیرا هیچ گونه مدرکی مبنی بر هویت این دختر وجود ندارد و هیچ گونه گزارش مفقودی در خصوص این دختر از طرف خانواده ی وی داده نشده است تا زمان احراز هویت جسد وی در پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. در خصوص جسد این دختر که معلوم نیست برای کدام استان است ، به جسد وی تعارضی نشده اما یک کبودی در ناحیه گردن جسد وجود دارد ولی هنوز مشخص نیست که مربوط به قبل و یا بعد از مرگ فرد بوده است. بررسی های بیشتری باید صورت گیرد و تا 1 ماه آینده جواب کالبد شکافی وی حاضر می شود. امینی تصریح کرد که نتیجه کالبد شکافی بعد از انجام کامل آزمایشات به اطلاع عموم می‌رسد.