سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

سوءاستفاده جنسی یک کشیش از زنان

 

یک کشیش در کشور ایتالیا از زنانی که برای دعا و اعترافات خود نزد وی می آمدند سوء استفاده جنسی کرده است. این زنان 15 نفر بودند که به بهانه های مختلف و در مراسم های مختلف به صورت غیر اخلاقی از آنان سوء استفاده و حتی در مواردی هم آنها را به مردان اجاره می داد. وی برای اینکه این زنان از او شکایت نکنند ، حتی فیلم هایی هم از این روابط تهیه کرده بود تا بعنوان مدرک و به نوعی تهدید از آنها استفاده کند. نام این کشیش 48 ساله آندره کانتین است و این اتفاقات در شهر پادووا رخ داد. زنانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند در ابتدا به رئیس کشیش های منطقه موضوع را اطلاع دادند. اما گویی آنها از ترس اینکه موضوع علنی شود پشت گوش انداختند. با وجود چنین اتهاماتی، کانتین هنوز دستگیر نشده و تنها از فعالیت در کلیسا معلق شده است. وی در حال حاضر به کرواسی رفته است و مقامات کلیسا سخت در تلاشند تا مانع از ایجاد جنجال خبری پیرامون این موضوع شوند.