سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

سقوط کارگر از طبقه هفتم

 

سقوط یک کارگر از طبقه هفتم پاساژ علاءالدین یک کارگر ساختمانی از طبقه هفتم پاساژ علاءالدین بر روی تورهایی که در پایین ساختمان جهت عملیات عمرانی نصب شده بود،سقوط کرد. طبق گزارشات به دست آمده حال وی مساعد است.