شنبه , 02 تیر 1397/04/02

آمار نهایی مجروحان دربی

 

آمار نهایی مجروحان دربی امروز پایتخت اعلام شد فراهانی معاون اورژانس تهران: در مجموع ۱۰۳ تماشاگر امروز مجروح شدند که ۹۹ نفر آنها در محل درمان و ۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند