شنبه , 02 تیر 1397/04/02

انفجار ایستگاه گاز همدان جان دو نفر را گرفت.

 

سوخته شدن و مرگ دو کارگر در اثر این حادثه. سه کارگر حدود ساعت حدود 12 امروز برای سرویس دوره ای ایستگاه تقلیل فشار گاز در منطقه مجاور مجتمع رفاهی امیر اشرف به این محل مراجعه می کنند که بر اثر انفجار ایستگاه دو تن از این کارگران سوخته و جان خود را از دست میدهند. این ایستگاه در منطقه مجاور مجتمع رفاهی امیر اشرف واقع در 10 کیلومتری پلیس راه جاده همدان - تهران و سه راهی کوریجان واقع است.