شنبه , 02 تیر 1397/04/02

غلامرضا پهلوی تنها فرزند رضا شاه و توران درگذشت

 

خسیس ترین شاهزاده پهلوی در سن 94 سالگی از دنیا رفت. غلامرضا پهلوی ملقب به خسسیس ترین شاهزاده پهلوی امروز 17 اردیبهشت ماه در سن 94 سالگی در شهر پارس  دیده از جهان فروبست. غلامرضاپهلوی معروف به شاپورغلامرضا، ششمین فرزند، سومین پسر و تنها فرزند رضاشاه و توران که او را بعنوان خسیس‌ترین شاهزاده پهلوی میشناختند امروز 17 اردیبهشت 96 از دنیا رفت.