پنج شنبه , 30 فروردین 1397/01/30

عکسهای نسیم نهالی که موجب محرومیت محسن فروزان شد!

 

نسم نهالی ، همسر محسن فروزان با عکسهای بی حجابی که در اینستاگرام منتشر کرده بود موجب محرومیت همسرش شد. عکسهای نسیم نهالی که این محرومیت را به وجود آورد.