سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

پیشنهاد بیشرمانه بن سلمان به کیم کارداشیان معروف

 

معامله محمدبن سلمان به مبلغ 20 میلیون دلار برای یک شب با کیم کارداشیان بودن یک سال پیش و با اعلام ورشکستگی کانیه وست ،معشوقه سیاه پوست کیم کارداشیان،محمدبن سلمان،ولیعهد عربستان سعودی در ازای کمک به کانیه وست کیم کارداشیان را برای یک شب خواست. محمدبن سلمان قرار گذاشت که 10 میلیون دلار را یه کانیه وست خواهد داد حتی میتواند این مبلغ را به 20 میلیون دلار برساند. این درخواست بی شرمانه موجب عصبانیت کیم و کانیه شد و با واکنش منفی آنها روبرو شد.