سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

صابر ابر ازدواج کرد

 

صابر ابر خبر متاهل شدنش را در تاریخ 4 مرداد در اینستاگرام منتشر کرد. صابر ابر با نوشتن متنی از جانب آقای خاتمی خبر ازدواجش را داد و در اینستاگرامش نوشت: **** هیچ آرزویی بهتر از این نیست و نبوده… خوشبختی و عاقبت بخیر شدن … خلاصه مرا آن ده که آن به . مارا و همه را… ❤️❤️ظهر مرداد . پ ن : جناب اقای خاتمی فرمودند در این مورد خاص تَکرار جایز نیست.