سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

آزاده نامداری تیتر اول روزنامه سوئیسی

 

آزاداه نامداری مجری کشورمان بعد از لو رفتن عکسهای بی حجابش در فضای مجازی،در کشورهای خارجی نیز جنجال به پا کرد. پس از انتشار تصاویر جنجالی از آزاده نامداری, حتی بسیاری از روزنامه های کشور سوییس نیز به این موضوع پرداختند تا جایی که عکس آزاده نامداری تیتر اول برخی روزنامه های خارجی شد. تيتری كه روزنامه سوییسی «بلیک ام ابند» برای ماجرای آزاده نامداری مجری ايرانی انتخاب كرد: " دوگانگی (دو رويی) اخلاقی "