سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

دعای روناک یونسی برای فرزند تازه متولد شده اش

 

پست جدید روناک یونسی که برای فرزند دوم تازه متولد شده اش منتشر کرد. روناک یونسی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش نوشت: *** فرزند خوبم امروز برایت اینگونه دعاکردم! خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش! یقین دردلش! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش! و روزى پر برکت در زندگیش. آمین.