سه شنبه , 29 خرداد 1397/03/29

بوسه ترانه علی دوستی به صورت داداش امیر

 

تصویر عکس جالب ترانه علیدوستی در پشت صحنه یک نمایش
نسیم ادبی که در سریال شهرزاد نقش «حمیرا« خواهر شهرزاد را بازی می کند، در اینستاگرامش از حضور ترانه علیدوستی در پشت صحنه نمایش آبی مایل به صورتی منتشر کرد. نسیم ادبی که این روزها با نمایش «ابی مایل به صورتی» روی صحنه تاتر اجرا دارد با انتشار این عکس نوشت: با خواهر جانم بعد از اجرای ابی مایل به صورتی ترانه بعد از دیدن اجرای مایل به صورتی گفت ،دیگه چطوری میتونم تو رو بعنوان حمیرا باور کنم اخه؟!؟!؟داداش امیرررررررر